Gjennom nesten ti år har religiøse ledere med utenlandsk bakgrunn samlet seg jevnlig på Det teologisk Fakultet (TF) ved Universitetet i Oslo. På kurset «Å være religiøs leder i det norske samfunnet» er det samtaler om spørsmål som verdikonflikter står på timeplanen. Som hva man skal gjøre når egen tro og lære kolliderer med storsamfunnet.