– Vi har ikke problemer med å følge alle pålegg som måtte komme fra myndighetene. Det gjør vi selvsagt, sier Tom Frisland.