– Velkommen til pressekonferanse for Norges mest omtalte utvalg, migrasjonsutvalget til Arbeiderpartiet.