Boligtunene bør flyktningene bygge selv, mener Magne Magler Wiggen.