Under helgens landsstyremøte i Frp skal partiet granske seg selv, regjeringen og et elendig valgresultat. Stortingsrepresentant fra Rogaland, Roy Steffensen, mener Frp må bruke muligheten til å diskutere hvor smertegrensa går – både hva gjelder oppslutning, regjeringsdeltagelse, men også i samarbeidet med KrF og Venstre.