I en kronikk i Dagens Næringsliv i går skrev Guttorm Schjelderup at Norge ikke har vært en sterk bidragsyter i kampen mot skatteparadisene. Schjelderup ledet Kapitalfluktutvalget og er professor ved Senter for skatteforskning ved Norges Handelshøyskole. Han skriver at mens pressen ofte skandaliserer banker og enkeltpersoner, er sakens kjerne hvorfor verdenssamfunnet ikke får gjort noe med lovstrukturene som gjør det mulig å skjule formuer og inntekt.