Denne veka er 140 elevar frå Klepp ungdomsskule i Rogaland på tematur til Polen. Turen er ikkje i regi av skulen, men er organisert av ein turkomité med foreldre, slik tradisjonen er på jærskulen.