Nyheter

Konflikten på Sørlandet plasserer seg inn i en debatt som har foregått på Kirkemøtet de siste par årene. Skal fellesrådene, som eksisterer i alle kommuner, være arbeidsgivere, økonomi- og driftsansvarlige for menighetene? Mange peker på at fellesrådene på små steder ofte er forsvinnende små, og ikke har faglig forutsetning for å håndtere oppgavene de har per i dag.

– Det å være arbeidsgiver krever en god del personalmessige og kirkefaglige ressurser, og da er det gunstig med større enheter enn det de fleste fellesråd utgjør i dag. Mange av dem er altfor små, sier biskop Halvor Nordhaug, og peker også på at sjansen for inhabilitet blir større jo mindre en enhet er.

En «blindtarm»

Spørsmålet er om de minste av dagens fellesråd er profesjonelle nok. Dessuten er fellesrådene en «blindtarm» i kirkestrukturen, uten å ha noe høyere organ som kan gå inn i konfliktsaker, sier nestleder i Kirkerådet, Harald Hegstad.