– Jeg synes det er utrolig at mange i Høyre nå faktisk snakker om å ta 15 milliarder fra familieøkonomien til folk og sluse alt inn i en offentlig velferdsordning. For få år siden ville det vært helt utenkelig, sier Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.