– Vi vet jo at vi må vi slutte med olje hvis vi skal ha en bærekraftig framtid og skal klare å ta vare på jordkloden. Jeg skulle ønske at Opplysningsvesenets fond kunne slutte med investeringer i oljeindustrien, sier Silje Smørvik, leder av Den norske kirkes ungdomsutvalg.