Utlendingsdirektoratet tror det kan komme 20.000 asylsøkere til Norge i år. Fra før sitter det rundt 5.000 flyktninger på norske mottak som skal ut i en kommune.