– Folk kommer til å bli skuffet, det er helt sikkert, sier kirkeverge­ i Oslo, Robert Wright.