Alle asylsøkerne som skal uttransporteres fra Ankomstsenter Finnmark, er ifølge kilder på innsiden låst inne på ett rom i påvente av bussen som skal frakte dem ut. Bussen skal ikke ha kommet ennå.