Nyheter

– Det er ikke ofte jeg har fått høre at jeg har et ansvar for å fortelle mine ikke-kristne venner om Jesus. Jeg tror det har mye å gjøre med at det er en annen virkelighet enn det var for 20-25 år siden, sier Tor Olav Gauksås (26), som studerer teologi ved Det teologiske menighetsfakultet (MF).

Usikkerhet

En fersk, amerikansk undersøkelse utført av Barna Group, viser nemlig at kristne føler seg stadig mindre forpliktet til å evangelisere. I 1993 var det 89 prosent som svarte at det er enhver kristens ansvar å dele troen sin. I 2017 hadde tallet sunket til 64 prosent.

Gauksås er en av dem som kan kjenne seg igjen i statistikken.