– Det er vanskelig å se hvorvidt folk kan bli påvirket til å forandre mening midt i en debatt. Det som kanskje er verre, er at man kan føle at det blir en normal del av samtalen, at man blir vant til det.