– Mange etiopiarar i Norge kan miste opphaldsløyvet og bli sendt heim, noko som vil vere fullstendig forståeleg, seier Kjetil Tronvoll, professor ved Bjørknes Høyskole.