– Dette lageret er for hundar, ikkje for menneske.