– Flyktningleirar er kanskje dei stadane der det er mest psykiske lidingar. Og dei får ikkje behandling for lidingane i det heile tatt, seier Arne Holte, som er professor emeritus ved Universitetet i Oslo.