Nyhet

Det viser tall Vårt Land har fått fra Oslo bispedømmekontor.

Bispedømmerådet har startet prosessen for å finne biskop Ole Christian Kvarmes etterfølger.

I første omgang er menighetsråd, fellesråd og ansatte i Oslo bispedømme invitert til å sende inn forslag på personer for at rådet skal få et bredest mulig tilfang av kandidater i forkant av bispenominasjonen.

Bispedømmerådet skal 19. mai nominere inntil fem kandidater, men tilsettingen skjer først 13. – 14. september, på Kirkerådets møte.