Barnevernloven gjelder for alle barn som oppholder seg i Norge. I flere barnevernsaker som har fått internasjonal oppmerksomhet, hevdes det at barnevernet griper oftere inn ovenfor minoritetsbarn. Blant annet påsto tidligere justis- og utenriksminister i Romania, Titus Corlatean, dette i TV-programmet med et norsk-rumensk ektepar som ble fratatt sine fem barn i november.