– Legene er en del av en generell liberal trend i vårt samfunn, der man overlater stadig flere avgjørelser til enkeltmennesket. Legene er ikke upåvirket av dette.