– Skolelaget på Oddemarka ungdomsskole får ikke lov til å servere mat på sine skoleandakter, forteller Martin Wikstøl. Han er ansatt i Norges kristelige student og skoleungdomslag (NKSS) i Agder.