Per 1. september har den gratis veiledningstjenesten for gravide, Amathea, hatt en økning på 650 konsultasjoner på landsbasis sammenlignet med fjoråret. Oslo-kontoret er absolutt det mest besøkte.