– Det er mange eldre som føler seg ensomme på sykehjem. Men vi må innse at det ikke kan løses innenfor sykehjemmets rammer. Det må frivillige til, sier Anne-­Lise Kristensen eldreombud i Oslo kommune.