Nyheter

– Kirken kan være et motsvar til hva mye av det samfunnet krever av prestasjoner. Dette prestasjonsjaget, at man aldri er god nok. At man kan være en stemme som forteller at mennesker er gode nok, sier den 26 år gamle teologistudenten Marte Birkeland Åsen.

Samordna opptak har nylig sluppet tallene over antall søkere til høyere utdanning. Både Det teologiske Fakultet (TF) ved Universitetet i Oslo og det Teologiske menighetsfakultet (MF) har all grunn til å være fornøyde.

I år har 33 studenter satt profesjonsutdanningen i teologi ved UiO øverst på sin ønskeliste. Dette er en økning på hele 74 prosent, sammenlignet med i fjor, da 19 hadde dette som sitt førstevalg.

Ved MF var det en økning fra 29 til 36 søkere. VID vitenskapelige høgskole opplevde derimot en liten nedgang fra 11 til 9 søkere. I Norge er det disse tre institusjonene som tilbyr den seksårige utdanningen.