Selv om Fafo-forskerne ikke har funnet tegn til bakmenn i sine undersøkelser, har det gått saker for den norske retten der personer er blitt domfelt for menneskehandel og å ha utnyttet rumenske tiggere.