– Både det kristne og sekulære synet på døden har fått større fotfeste. Det åpner opp for at man kan donere bort kroppen sin når man dør, sier Paul Leer-Salvesen, professor i etikk og teologi ved Universitetet i Agder.