Nyheter

– Debatten har ikkje rot i verkelegheita. Den kjem opp kvart år og handlar om krisemaksimerende utsagn. Men realiteten er at det er berre norske flagg ein ser på 17. mai, seier Shoaib Sultan, bystyrerepresentant i Oslo, for Miljøpartiet Dei Grøne.

Debatten om kva flagg ein kan flagge med på 17. mai, er ei sak som kvart år kjem opp når nasjonaldagen nærmar seg. I år har ei flaggkonflikt i 17. mai-komiteen i Larvik blitt nasjonale nyhende.

I tillegg har enkelte nettstader spreidd falske nyhende om at ein risikerer 4.500 kroner i bot for å vifte med andre flagg enn det norske, på 17. mai.

Ikkje-problem