– Debatten har ikkje rot i verkelegheita. Den kjem opp kvart år og handlar om krisemaksimerende utsagn. Men realiteten er at det er berre norske flagg ein ser på 17. mai, seier Shoaib Sultan, bystyrerepresentant i Oslo, for Miljøpartiet Dei Grøne.