Vårt Land avslørte sist uke at medlemmer av Jehovas vitner kan bli utstøtt fra trossamfunnet hvis de stemmer ved valg. Kjell Ingolf Ropstad (KrF), som har ansvaret for tros- og livssynspolitikken til Solberg-regjeringen, gikk ut og sa at stemmenekt for Jehovas vitner kan være grunnlag for å trekke statsstøtten.