Det viser en meningsmåling InFact har utført for Dagen. Spørsmålet er aktualisert i år siden Norge og mange andre land skal markere at det er 500 år siden reformasjonen begynte.