– Ja, jeg mener at naturen har en iboende verdi. Da må vi akseptere at naturen eksisterer uavhengig av oss gjennom sin særegne og for sin egen del verdifulle måte å være til på. Den har ikke bare verdi gjennom vår verdsettelse eller bruk av naturen. Hvis jeg lukker igjen øynene, sover eller for den saks skyld ikke ble født, er naturen der uansett, sier Odin Lysaker professor i etikk ved Universitetet i Agder (UiA).