­– Abortdebatten dreier seg om grunnleggende ulike moralske oppfatninger som ikke lar seg avgjøre gjennom faktadiskusjoner. Dette er en årsak til at debatten er så vanskelig å løse, sier Bjørn Kåre Myskja, professor i etikk og politisk filosofi ved NTNU.