«Vinneren av årets pris har en gjennomgående tematikk som blir knyttet til fellesskap og skaperglede. Det går en rød tråd fra grunnleggende tenking til innholdet i andakter, planer og arbeidsformer. Alle lederne, også de eksterne kunstnerne, er med fra planlegging til gjennomføring. Barna blir invitert til å bruke skaperevner med og for hverandre. Å ‘skape’, å ‘være’ og ‘gjøre sammen‘ står sentralt.», heter det i begrunnelsen for å gi Trosopplæringsprisen til «Skapningsdagane».