Hilde Fylling (56) fikk ikke sokneprestjobben selv om hun hadde mest utdanning og erfaring.