Nyhet

– Den viktigste forklaringen er nok det religiøse sosiale nettverket, sier Torgeir Sørensen, ved VID vitenskaplige høgskole.

Han har sett på funnene fra den danske undersøkelsen, som sammenligner dødsårsaken blant over adventister og baptister i Danmark med dødsårsaker hos befolkningen generelt.

– Mye forskning viser at sosiale nettverk er viktig. Men også at religiøse, sosiale nettverk har ytterligere effekt.

Datasettet i undersøkelsen består av informasjon knyttet til 6.000 danske personnummer, det er nesten ti år gammelt og har tidligere blitt brukt i forskning om livsstilsykdommer som kreft. Nå har Niels Christian Hvidt ved Syddansk Universitet brukt det til å se på sammenhengen mellom religiøsitet og selvmord.