Det har de siste årene vært en nedgang i antallet aborter i Norge, men fra mai til august i år har nedgangen vært spesielt stor, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttets abortregister.

Mellom mai og august i år ble det gjennomført mellom 811 og 844 aborter i måneden, mens det i samme periode i fjor ble gjennomført mellom 947 og 1.092 aborter i måneden.

– Vi vet ikke om dette betyr at folk har hatt mindre seksuell kontakt, og at det derfor er færre uønskede svangerskap, eller om flere ønsker å få barn, sier overlege Mette Løkeland i Abortregisteret.

Løkeland understreker at aborter kommer inn under akutt helsehjelp, og at abortene dermed ikke ble rammet av nedstengingen av den ordinære aktiviteten på sykehusene i mars og april.