Church of England er bekymret over fallende presterekruttering fra de etniske minoritetene. Derfor har de nylig ansatt en person i fulltidsstilling for å øke denne andelen og skape forståelse innad i bispedømmene for årsakene til den negative utviklingen.