Nyhet

Kampen mot sult har gitt enestående framgang de siste 25 årene, bekrefter ny rapport fra Verdens matvareprogram (WFP) og FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO):

• I 1990–1992 fikk en milliard mennesker for lite mat til å leve et aktivt og friskt liv.

• Til tross for historiens raskeste folkevekst, med to milliarder flere munner å mette i 2015 enn i 1990, går nå færre enn 800 millioner mennesker sultne.

• Bare siden 2012 er tallet på ­underernærte redusert med nærmere 100 millioner mennesker.