– Når de nå legger ned Sandefjord fengsel, blir kvinnenes situasjon enda verre. Mange av kvinnene hos oss er fra østlandsområdet og har søkt seg hit for å kunne sone i nærheten av familie og barn. Nedleggelsen fratar dem denne muligheten til kontakt, sier Britt Wiese til Vårt Land.