I 2018 gikk misjonsorganisasjonen med et stort underskudd. Dette gjorde det nødvendig å tære på egenkapitalen samt å spare kraftig blant annet gjennom oppsigelser.