Intervjuet med Marte må gjøres via Skype, for 22-åringen er i USA. Alene på en tre uker lang rundreise med busser og fly mellom en rad av byer i sørstatene. En reise slitsom nok for de fleste. For Marte, en personlig overvinnelse på flere plan.