– Vi trekker ungdom fra hele landet og fra ulike kirkesamfunn, men også ungdom som ikke tror på Jesus. En tydelig, kristen profil og at folk trives på festivalen vår er en viktig årsak til at rundt 2.500 deltakere deltar på arrangementet hvert år, sier festivalleder Ole Thomas Talset i Get Focused.