Åpningssalmen «Deg være ære» tonet gjennom kirkerommet – den samme salmen som ble brukt da Åpen Kirkegruppe holdt sin første gudstjeneste i 1976 i Majorstuen kirke.