– Vi har en liste med 29 LHBT-prester, en kateket og noen diakoner som vi vet om og som jobber i Den norske kirke. Vi har invitert alle disse til å delta ved jubileumsgudstjenesten. 25 av dem stiller i ornat eller tjenestedrakt. Så vidt oss bekjent er dette første gang så mange LHBT-prester er liturger i samme gudstjeneste, forteller styremedlem og jubileumsbokforfatter Trond Laksaa.