– Disse uorganiserte angrepene er ikke noen strategi som vil gi palestinerne resultater eller fordeler, snarere tvert imot. Som tidligere er opprøret kjennetegnet ved mangel på politisk lederskap. I stedet for å ta initiativer kommer det palestinske lederskapet løpende etter og prøver å profitere på opprøret, sier professor Hilde Henriksen Waage, som nettopp er tilbake fra studier i hebraisk i Jerusalem.