Ved årsskiftet var 59,5 millioner mennesker på flukt i eget land eller over landegrensene. Det er en økning på over åtte millioner bare i løpet av det siste året, og flyktningsstrømmen har vokst til over 60 millioner det siste halvåret. Flyktninger og internt fordrevne søker sikkerhet og bedre levekår, og drømmen for mange
som må forlate eget land er kanskje å få ly i et mer velstående land.