Nyhet

Ved årsskiftet var 59,5 millioner mennesker på flukt i eget land eller over landegrensene. Det er en økning på over åtte millioner bare i løpet av det siste året, og flyktningsstrømmen har vokst til over 60 millioner det siste halvåret. Flyktninger og internt fordrevne søker sikkerhet og bedre levekår, og drømmen for mange
som må forlate eget land er kanskje å få ly i et mer velstående land.

LES MER: Rekordmange har krysset Middelhavet hittil i år

Skjev fordeling

Men det er ikke i rike land de fleste havner. Nesten ni av ti av dem som flykter over landegrenser, havner i fattige land, i noen tilfeller også fattigere enn landet de flyktet fra. På slutten av fjoråret var utviklingsregioner vertskap for 86 prosent av alle verdens flyktninger. Det er en kraftig økning fra to tiår tilbake, da fattige land «bare» tok seg av 70 prosent av verdens flyktninger.