Bistandsbudsjett for 2016 er på 33,6 milliarder kroner. Av denne summen bruker regjeringen vel 1,9 milliarder for å dekke kostnader ved mottak av flyktninger det første året i Norge. Likevel opprettholdes bistandsprosenten – 1 prosent av statsbudsjettet til bistand – for utgifter til flyktninger kan føres som bistand, sier OECD.