Hvem er fattige nok til at vi skal hjelpe dem? I 2015 vedtok vi FNs bærekraftsmål, og det første blant disse er at ingen skal være ekstremt fattige i 2030. Ekstrem fattigdom defineres av Verdensbanken som mennesker med mindre enn 1,9 dollar å leve for per dag.