– Det har vært lange og krevende forhandlinger, hvor partene har forsøkt å komme til enighet, sier Ingrid B. Tenfjord, direktør for arbeidsgiveravdelingen i KA, som er arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter.