Nyhet

– Det har vært lange og krevende forhandlinger, hvor partene har forsøkt å komme til enighet, sier Ingrid B. Tenfjord, direktør for arbeidsgiveravdelingen i KA, som er arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter.

Forhandlingene mellom partene skulle foregå fra 11. til 21. juni. Over en uke på overtid, fredag 29. juni, ble KAs siste tilbud akseptert av ti fagforeninger, og avvist av tolv. Tenfjord mener KA har strukket seg lang på vegne av sine medlemmer, og beklager at det ikke har vært mulig å komme til enighet.

– KA kom i det endelige tilbudet med et helhetlig forslag til løsning, som 12 av de 22 fagforeningene dessverre har valgt ikke å akseptere, sier Tenfjord.

Dette er første gang på åtte år at det er brudd i forhandlingene i kirkelig sektor. Det ble ingen streik den gangen, men det ble gjort streikeuttak og varslet om dette. Som følge av bruddet sender KA i dag ut informasjon til alle sine medlemmer i Den norske kirke om hvordan de bør forberede seg på en eventuell streik.