Sindre Bostad forteller at dommen vil få store konsekvenser for Oslo katolske bispedømme (OKB).